Privacybeleid

Alle secties afdrukken

Hieronder vind je het bijgewerkte privacybeleid voor Venere.com, dat van toepassing is op alle informatie die wordt verstrekt of verzameld via deze website. 
Venere Net S.r.l., Via Dei Giuochi Istmici 40, Rome, Italië ("Venere", "wij", "ons") verwerkt je informatie in de hoedanigheid van gegevensbeheerder. 
Wij begrijpen dat online boeken een verregaande mate van vertrouwen van je vergt. Wij stellen jouw vertrouwen op prijs en kennen aan het garanderen van de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die je ons verstrekt een hoge prioriteit toe. Lees dit privacybeleid voor meer informatie over onze privacyprocedures. 

• Welke informatie verzamelen wij 
• Hoe gebruiken wij jouw informatie 
• Met wie delen wij jouw informatie 
• Recht op toegang tot jouw informatie en andere rechten 
• Je keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruik van je informatie 
• Cookies en andere technologieën 
• Gebruik van de Venere-app voor mobiele telefoons en tablets
• Op welke wijze beschermen wij jouw informatie 
• De privacy van kinderen 
• Externe koppelingen 
• Overdracht van jouw gegevens naar het buitenland 
• Wijzigingen in dit privacybeleid 
• Op welke wijze kun je contact met ons opnemen

Welke informatie verzamelen wij

Algemeen

Wij ontvangen informatie die je invoert op onze website of die je op een andere wijze aan ons verstrekt en slaan deze informatie op. Dit omvat informatie waaruit je identiteit kan worden afgeleid (persoonlijke informatie), waaronder je voornaam en achternaam, je telefoonnummer, je post- en e-mailadres en factureringsinformatie (zoals het creditcardnummer, de naam van de kaarthouder en de vervaldatum). Het is mogelijk dat wij je vragen naar je hotelkamervoorkeuren. Je kunt er voor kiezen om deze informatie niet te verstrekken. In het algemeen geldt echter dat de meeste informatie die wij van je vragen, verplicht is voor een hotelreservering. Als dergelijke informatie ontbreekt, kunnen wij de hotelreservering niet voltooien. Je kunt in elk geval kiezen of je wel of geen berichten van informatieve en/of commerciële aard wilt ontvangen, zoals aanbiedingen en nieuwsbrieven.


Informatie over reisgenoten

Wanneer je via deze website voor iemand anders reserveert, wordt je gevraagd om persoonlijke informatie en reisvoorkeuren met betrekking tot de desbetreffende persoon. Je dient toestemming van andere personen te hebben verkregen voordat je hun persoonlijke informatie en reisvoorkeuren aan ons verstrekt, aangezien eventuele toegang voor het weergeven of wijzigen van hun informatie uitsluitend mogelijk is via jouw account.


Informatie afkomstig van andere bronnen

Het kan zijn dat wij periodiek persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over jou ontvangen van gelieerde rechtspersonen, zakelijke partners en andere onafhankelijke externe bronnen en dat wij deze informatie toevoegen aan onze accountinformatie. Voorbeelden van informatie die wij mogelijk ontvangen, zijn onder meer: bijgewerkte leverings- en adresinformatie, informatie over gedane aankopen en demografische informatie.


Automatische informatie

Wij verzamelen automatisch enige informatie over je computer wanneer je deze website bezoekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld je IP-adres, informatie over je type webbrowsersoftware (zoals Firefox, Safari of Internet Explorer) en informatie over de verwijzende website. Daarnaast verzamelen wij mogelijk informatie over je online activiteiten, zoals de reizen die je hebt bekeken en de boekingen die je hebt geplaatst. Onze doelstellingen bij het verzamelen van deze automatische informatie dragen bij aan het afstemmen van je gebruikersbeleving en het tegengaan van fraude. Zie Cookies en andere technologieën voor meer informatie.


Hoe gebruiken wij jouw informatie


Wij gebruiken vertrouwelijke factureringsinformatie (zoals de naam van de kaarthouder, het creditcardnummer en de vervaldatum) ten behoeve van het voltooien van de hotelreserveringen die je op onze site verricht. Wij gebruiken andere informatie over jou voor de volgende algemene doeleinden op voorwaarde dat je daarmee hebt ingestemd: het aan jou aanbieden van de producten en services waar je om hebt gevraagd; het aan jou verstrekken van je hotelboekingsbevestiging en actuele informatie; de communicatie met je in het algemeen; het antwoorden op je vragen en opmerkingen; het meten van je interesse in onze producten, services en website en het verbeteren van onze producten, services en website; jou in kennis stellen van speciale aanbiedingen met betrekking tot onze producten of services waarin je mogelijk bent geïnteresseerd; publicatie op onze website en websites van onze zakelijke partners van je vrijwillige feedback met betrekking tot de voorzieningen die je via ons hebt gereserveerd; het posten van jouw vrijwillige opmerkingen op ons blog en om je in kennis te stellen van follow-up-opmerkingen via e-mail als je ons daar om hebt gevraagd op het moment dat je zich voor het blog hebt ingeschreven; je belonen in het kader van een eventueel belonings- en erkenningsprogramma als je ervoor kiest aan een dergelijk programma deel te nemen; het oplossen van geschillen, het innen van verschuldigde tarieven of het oplossen van problemen; het voorkomen van mogelijk verboden of onwettige activiteiten; en zoals dat anderszins aan je is voorgesteld op het verzamelingspunt.

Communicatie via e-mail

Wij streven ernaar om het eenvoudig voor je te maken om te profiteren van alle reismogelijkheden op onze site. Eén methode die wij hiertoe gebruiken, is het aan jou verzenden van e-mailberichten die informatie bevatten over je interesses voor hotels in gevallen waarin je ermee hebt ingestemd om dergelijke marketingberichten via e-mail van ons te ontvangen. Waar dat wettelijk is vereist, zullen wij bij het aan jou verzenden van marketingberichten rekening houden met openbaar beschikbare opt-out-lijsten. Bijvoorbeeld: (i) als je op onze website zoekt naar een hotel in New York, maar ervoor kiest om geen hotel te boeken, of (ii) als je een van onze marketingberichten via e-mail opent en op een koppeling (naar onze website) in het bericht klikt die betrekking heeft op New York en/of een hotel in New York, sturen wij je mogelijk een e-mailbericht met informatie over speciale aanbiedingen voor hotels in New York. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke berichten je nuttige informatie bieden over reisaanbiedingen die beschikbaar zijn via onze website. Houd er rekening mee dat je in elk van dit type berichten de gelegenheid wordt geboden om aan te geven dat je dergelijke e-mailberichten niet langer wilt ontvangen.


Zie de hierna beschreven sectie 'Je keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruik van je informatie'.


Met wie delen wij jouw informatie

Met jouw instemming delen wij je informatie mogelijk met de volgende rechtspersonen:


• Leveranciers, zoals hotels waarop je reserveringen betrekking hebben. Alle services die waar dan ook op de website door externe leveranciers worden aangeboden, vallen onder deze beschrijving. Je wordt daarom aangemoedigd om het privacybeleid door te nemen van leveranciers op het gebied van reizen waarvan je via deze website producten aanschaft. Houd er rekening mee dat deze leveranciers mogelijk eveneens contact met je opnemen wanneer dat nodig is om extra informatie over je te verkrijgen, voor het afwikkelen van je reisreservering of in reactie op een beoordeling die je mogelijk verzendt. Hoewel wij mogelijk anonieme beoordelingen met onze hotelleveranciers delen, delen wij geen namen of contactinformatie van beoordelaars, tenzij je specifiek hebt aangegeven dat wij jouw toestemming hiervoor hebben. Wij zijn er niet verantwoordelijk als het hotel je identiteit kan afleiden uit de inhoud van je beoordeling en rechtstreeks contact met je opneemt.


• Externe leveranciers die namens ons services aanbieden of werkzaamheden uitvoeren, waaronder zakelijke analyses, klantenservice, marketing, distributie van onderzoeken of sweepstakeprogramma's en fraudepreventie. Het is ook mogelijk dat wij externe leveranciers toestaan om namens ons informatie te verzamelen, waaronder, waar nodig, informatie over het gebruik van functies van onze website of informatie over het bevorderen van de bezorging van online reclame die is afgestemd op je interesses. Externe leveranciers hebben uitsluitend toegang tot informatie en mogen deze uitsluitend verzamelen voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het is externe leveranciers niet toegestaan om de informatie voor welk ander doel dan ook te delen of te gebruiken. Deze externe leveranciers zijn bovendien verplicht dezelfde gegevensbeveiligingsprocedures te volgen als de procedures die wij zelf in acht nemen. Houd er echter rekening mee dat deze externe leveranciers mogelijk zijn gevestigd in landen die wellicht niet hetzelfde niveau aan bescherming van persoonlijke informatie bieden als het land waarin jij woonachtig bent. Wij streven er echter naar om alle persoonlijke informatie die wij van je verzamelen te beschermen op basis van strikte normen voor gegevensbescherming.


• Zakelijke partners met wie wij gezamenlijk producten of services aanbieden of waarvan producten of services op onze website worden aangeboden. Wanneer een externe partij is betrokken bij een product dat of service die je hebt aangevraagd, wordt de naam van deze partij weergegeven of worden de naam van deze partij en onze naam weergegeven. Als je ervoor kiest om deze optionele services te gebruiken, delen wij mogelijk informatie over jou, waaronder je persoonlijke informatie, met de desbetreffende partners. Houd er rekening mee dat wij geen zeggenschap hebben over de privacyprocedures van deze externe zakelijke partners.


• Verwijzende websites. Als je vanaf een andere website naar deze site bent verwezen (bijvoorbeeld via een koppeling op een andere website waarop je hebt geklikt en via welke je naar deze website bent geleid), delen wij mogelijk enige informatie over jou met de desbetreffende verwijzende website. Wij raden je aan om het privacybeleid door te nemen van websites die je naar deze site hebben verwezen.


• Bedrijven binnen onze bedrijfsgroep. Wij delen je persoonlijke informatie mogelijk met partnermaatschappijen binnen de bedrijfsgroep van Expedia, Inc., die worden vermeld op http://www.expediainc.com/expedia-brands/. Dit stelt ons in staat, wanneer je daarmee hebt ingestemd, om je informatie te bieden over zowel reisgerelateerde als andere producten en services die je, naar onze overtuiging, mogelijk interesseert. Voor zover ons hoofdbedrijf en gelieerde bedrijven toegang tot je informatie hebben, zullen deze procedures in acht nemen die ten minste even restrictief zijn als de procedures die in dit privacybeleid zijn beschreven. Deze bedrijven zullen toepasselijke wetgeving naleven, waaraan de overdracht van promotionele communicatie is onderworpen en je ten minste in elk commercieel e-mailbericht dat door hen aan jou wordt verzonden, in de gelegenheid stellen om aan te geven dat je dergelijke e-mailberichten in de toekomst niet wenst te ontvangen.


Wij delen je informatie mogelijk ook:
• In reactie op dagvaardingen, gerechtelijke uitspraken of andere juridische processen; ten behoeve van het vaststellen of uitoefenen van onze wettelijke rechten; om ons te verdedigen ten juridische claims; of zoals anderszins uit hoofde van de wet is vereist. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om welk juridisch bezwaar of recht dan ook dat ons ter beschikking staat in stelling te brengen of op te geven.


• Wanneer wij het noodzakelijk achten voor het onderzoeken, het voorkomen of het treffen van maatregelen met betrekking tot onrechtmatige of vermoedelijk onrechtmatige activiteiten; om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van ons bedrijf of deze website, onze klanten of anderen te beschermen en te verdedigen; en in verband met onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten.


• In verband met een bedrijfstransactie, zoals een afsplitsing, fusie, consolidatie of activaverkoop of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

 

In andere gevallen dan hiervoor is uiteengezet, zul je in kennis worden gesteld wanneer persoonlijke informatie over jou wordt gedeeld met derden, en je wordt in de gelegenheid gesteld om aan te geven dat je wilt dat wij dergelijke informatie niet delen.


Wij delen mogelijk ook bijeengevoegde of anonieme informatie met derden, waaronder adverteerders en investeerders. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we het aantal bezoekers dat onze website bezoekt of de populairste hotels of vakantiebestemmingen aan onze adverteerders bekend maken. Deze informatie omvat geen persoonlijke informatie en wordt gebruikt voor het ontwikkelen van inhoud en services waarvan wij hopen dat deze je interesseren.


Recht op toegang tot jouw informatie en andere rechten

Je hebt toegang tot je persoonlijke account (dat door ons systeem wordt aangemaakt wanneer je via Venere.com reserveert) voor (i) het bijwerken van je contactinformatie en bijbehorende keuzes (zie de sectie 'Je keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruik van je informatie' die hierna is beschreven) en (ii) het weergeven en annuleren van reserveringen die je via Venere.com hebt verricht. Je kunt je account sluiten door via het hierna vermelde e-mailadres contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wanneer je je account sluit, je je niet meer kunt aanmelden en dat je geen toegang meer hebt tot je persoonlijke informatie. Er wordt echter een nieuw account geopend wanneer je opnieuw reserveert via Venere.com.


Ongeacht of je wel of niet over een account bij ons beschikt, krijg je, wanneer je je hebt aangemeld voor het ontvangen van onze aanbiedingen en nieuws via e-mail, de gelegenheid om je daarvoor af te melden. Er is hiertoe in alle e-mailberichten van dit type die wij aan je verzenden een opt-out-koppeling opgenomen. Je kunt je ook afmelden door contact met ons op te nemen via het e-mailadres dat onder aan dit privacybeleid staat vermeld.


Als je niet over een account bij ons beschikt of als je contact met ons wilt opnemen in verband met eventuele persoonlijke informatie die niet in je account wordt weergegeven, kun je ons vragen om toegang tot informatie over jou of om informatie over jou te verwijderen of aan te passen door ons daartoe via het hierna vermelde e-mailadres een e-mailbericht te sturen.


Je kunt je toestemming tot verwerking van je informatie waarin door aanvaarding van dit privacybeleid is voorzien, intrekken door een e-mailbericht te verzenden aan het adres dat onder aan deze pagina wordt weergegeven.


Je bent in het bijzonder gerechtigd tot het uitoefenen van alle rechten uit hoofde van artikel 7 van de Italiaanse wetgeving inzake gegevensbescherming, dat met het oog op je gemak hierna is weergegeven. 

Italiaanse wetgeving inzake gegevensbescherming (wetgevingsdecreet nr.196/2003) - Artikel 7 
(Recht op toegang tot persoonlijke gegevens en andere rechten)


1. Een betrokkene [in dit geval ben jij dat] heeft het recht op het verkrijgen van bevestiging ten aanzien van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die betrekking op hem/haar hebben, ook als deze nog niet zijn geregistreerd, en op bekendmaking van dergelijke gegevens in duidelijke, niet mis te verstane vorm.

 


2. Een betrokkene heeft het recht tot het verkrijgen van informatie over
a) de herkomst van de persoonlijke gegevens;
b) de doeleinden en de verwerkingsmethoden;
c) de logica die wordt toegepast op de verwerking, indien dit wordt uitgevoerd met behulp van elektronische middelen;
d) de identificatiegegevens van de gegevensbeheerder, gegevensverwerkers en de aangewezen vertegenwoordiger zoals bedoeld in sectie 5, lid 2 [dat wil zeggen, de vertegenwoordiger die moet worden aangewezen wanneer de gegevensbeheerder een rechtspersoon betreft die is gevestigd op het grondgebied van een land buiten de Europese Unie];
e) de rechtspersonen of categorieën van de rechtspersoon waaraan de persoonsgegevens kunnen worden medegedeeld en die mogelijk in de hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger(s) op het grondgebied van de Staat, in de hoedanigheid van gegevensverwerker(s) of in de hoedanigheid verantwoordelijke(n) voor de verwerking in kennis wordt gesteld van de desbetreffende gegevens.

3. Een betrokkene heeft het recht tot het verkrijgen van het volgende
a) aanpassing, rectificatie of, wanneer hij/zij hierbij belang heeft, aanvulling/integratie van de gegevens;
b) doorhaling, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die onrechtmatig zijn verwerkt, waaronder gegevens waarvoor geldt dat opslag niet nodig is voor de doeleinden waartoe deze gegevens zijn verzameld of naderhand zijn verwerkt;
c) bewijs dat de bij letter a) en b) vermelde bewerkingen kenbaar zijn gemaakt, ook voor wat de inhoud daarvan betreft, aan degenen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of bekendgemaakt, tenzij een dergelijke vereiste onmogelijk blijkt te zijn of een dusdanige aanwending van middelen met zich meebrengt dat deze op onmiskenbare wijze geenszins in verhouding staat met het beschermde recht.

4. Een betrokkene heeft het recht om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten,
a) op basis van legitieme redenen, tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die betrekking op hem/haar hebben, ofschoon deze gegevens relevant zijn voor het doel waartoe deze zijn verzameld;
b) tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben, ten behoeve van toezending van reclamematerialen of materialen voor rechtstreekse verkoop of voor het verrichten van marktonderzoek of onderzoek inzake commerciële mededelingen.


Je keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruik van je informatie

 

• Zoals hiervoor is beschreven, kun je ervoor kiezen om geen informatie aan ons te verstrekken, hoewel het noodzakelijk kan zijn om informatie te verstrekken als je een hotel wilt boeken of als je wilt profiteren van bepaalde functies die op deze website worden aangeboden.


• Je kunt tevens informatie toevoegen, bijwerken of verwijderen en je account op de hiervoor beschreven wijze sluiten.


• Wanneer je via deze website reserveert, kun je kiezen of je wel of geen e-mailberichten van ons wilt ontvangen over hotelaanbiedingen, speciale aanbiedingen en nieuwsbrieven. Als je over het persoonlijke account beschikt dat is gemaakt op het moment dat je via Venere.com hebt gereserveerd, kun je je keuze op elk gewenst moment aanpassen door op de koppeling 'Mijn boekingen' op deze website te klikken. Ongeacht of je wel of niet over een persoonlijk account bij ons beschikt, heb je tevens in elk e-mailbericht van dit type dat wij aan je verzenden de gelegenheid om je af te melden met betrekking tot het ontvangen van commerciële berichten. Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om je andere berichten te sturen, waaronder serviceaankondigingen en administratieve berichten die betrekking hebben op je transacties op deze website, zonder dat je daarbij een opt-out-gelegenheid wordt geboden met betrekking tot het ontvangen van dergelijke berichten.

 

• Je wordt mogelijk op onze website in de gelegenheid gesteld om je mobiele nummer op te geven voor de ontvangst van hotelbevestigingsgegevens.

 

 

Cookies en andere technologieën


Raadpleeg ons Cookiebeleid voor informatie over de soorten cookies die worden gebruikt door Venere.com en over hoe je deze kunt beheren.

 
Gebruik van de Venere-app voor mobiele telefoons en tablets


Wanneer je de mobiele app van Venere gebruikt, verzamelen en gebruiken we jouw persoonlijke gegevens op dezelfde manier en voor dezelfde doeleinden als wanneer je onze website gebruikt.


Bovendien gebruiken we ook andere gegevens die automatisch verzameld worden wanneer je onze mobiele apps gebruikt. Met name:


• We verzamelen informatie over de functies van de mobiele app die je opent en gebruikt.


Dit stelt ons in staat om de functies van de mobiele app te identificeren die onze klanten interesseren, zodat we de mobiele app kunnen aanpassen en blijven verbeteren.


De informatie die we voor dit doel verzamelen laat ons niet toe om je als gebruiker te identificeren.


• Elke mobiele app stuurt ons ook het unieke toestelnummer ('unique device identifier' of UID), een reeks cijfers of tekens die uniek zijn voor je mobiele toestel. We gebruiken deze informatie alleen wanneer je de app voor de eerste keer opent, zodat we het aantal downloads als gevolg van clicks op banners en via andere marketingcampagnes bij onze reclamenetwerken kunnen bevestigen.


• Wanneer je de 'huidige locatie'-functie van de mobiele app gebruikt om hotels in de buurt te vinden, gebruiken we de informatie over je huidige locatie, die verstuurd wordt via de GPS- of soortgelijke functie van je mobiele toestel. Wij verzamelen geen informatie over je locatie tenzij je expliciet de 'huidige locatie'-functie inschakelt. Je kunt de verzameling van locatiegegevens uitschakelen via de instellingen van je telefoon. Wanneer je de app voor de eerste keer opent, zal de 'huidige locatie'-functie geactiveerd zijn op voorwaarde dat je de app toestemming hebt gegeven je locatiegegevens te gebruiken.


Jij kunt altijd beslissen welke informatie wij van een mobiele app ontvangen. Je kunt deze controle aanpassen door de instellingen van de mobiele app of die van je mobiele toestel te wijzigen. Je kunt als alternatief de mobiele app volledig van je toestel verwijderen en onze services via onze website gebruiken.

 

Op welke wijze beschermen wij jouw informatie

 

Wij willen dat je onze website met een gerust hart kunt gebruiken voor je reisplannen en wij leggen ons er dan ook op toe om de informatie die wij verzamelen, te beveiligen. Hoewel geen enkele website garanties met betrekking tot de beveiliging kan afgeven, hebben wij toepasselijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsprocedures geïmplementeerd om de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, te helpen beschermen. Zo beschikken uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers over toestemming voor toegang tot persoonlijke informatie. Deze medewerkers mogen uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden gebruikmaken van dit toegangsrecht. Daarnaast maken wij gebruik van versleuteling wanneer wij je persoonlijke informatie verzenden tussen jouw systeem en het onze en wij benutten firewalls om te helpen voorkomen dat onbevoegde personen toegang kunnen krijgen tot jouw informatie.

 
De privacy van kinderen

Deze website is gericht op een algemeen publiek en biedt geen services die op kinderen zijn gericht. Als ons te kennen is of wordt gegeven dat een kind dat jonger is dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

 

Externe koppelingen

Als er waar dan ook op deze website koppelingen naar andere sites staan, dien je ermee rekening te houden dat dit privacybeleid niet op de desbetreffende sites van toepassing is. Wij raden je aan om de privacyverklaringen op de desbetreffende websites door te nemen, zodat je inzicht verkrijgt in hun procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruik en openbaar maken van persoonlijke informatie.

 

 
Overdracht van jouw gegevens naar het buitenland

Venere behoort tot een omvangrijke internationale groep bedrijven. Gezien dit feit is het mogelijk dat wij van tijd tot tijd jouw informatie overbrengen naar servers en/of databases in een ander land. Als je onze website bezoekt van buiten de Verenigde Staten, dien je ermee rekening te houden dat jouw informatie mogelijk wordt overgedragen naar, opgeslagen in en verwerkt in de Verenigde Staten, waar een gedeelte van onze servers staat en van waaruit een centrale database wordt gebruikt. De wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en andere wetten in de Verenigde Staten en andere landen zijn mogelijk minder veelomvattend dat die in je eigen land. Je kunt er echter op vertrouwen dat wij maatregelen treffen om te garanderen dat je privacy wordt beschermd. Wanneer je gebruikmaakt van onze services, geef je daarmee aan dat je inziet dat jouw informatie mogelijk wordt overgebracht naar onze voorzieningen en die van derden waarmee wij deze delen, zoals in dit beleid is beschreven.

 

 
Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid wordt in de toekomst mogelijk bijgewerkt. Wij zullen je in kennis stellen van belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid door je een kennisgeving te sturen via het e-mailadres dat je aan ons hebt verstrekt of via een opvallende kennisgeving op onze website.

 

 

Op welke wijze kun je contact met ons opnemen

 

Als je vragen hebt over dit privacybeleid (of je reisplanning of aangeschafte producten of services), kun je via e-mail of gewone post contact met ons opnemen op de hierna weergegeven adressen: 


Telefoonnummer: (0) 20 2035100
Venere Net S.r.l.
T.a.v.: Customer Care
Via Dei Giuochi Istmici 40
00135 - Rome
Italië

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 20 juli 2015